Program Pirátů Prahy 14 pro komunální volby 2018

Bezpečnost

 • Inovativní přístupy k prevenci kriminality
 • Posílení hlídek a navýšení počtu strážníků
 • Vyřešení patologických jevů v okolí kasin
Více o programu

Doprava

 • Budování nových železničních zastávek
 • Dostatek parkovaích míst pro občany Čtrnáctky
 • Rekonstrukce komunikací a modernizace uličního prostoru.
Více o programu

Kultura

 • Navýšení podílu dotací na kulturu na 25 %
 • Podpora kulturních akcí se vztahem ke Čtrnáctce
 • Propojení kulturního života MČ se zbytek Prahy
Více o programu

Otevřená radnice

 • Participativní rozpočtování projektů
 • Větší konkurence a transparentnost u veřejných zakázek
 • Implementace konceptu "Digitální radnice"
Více o programu

Sociální program
a zdravotnictví

 • Zabráníme zástavbě zelených ploch
 • Intenzivní podpora sociálně znevýhodněným občanům
 • Vyřešení kauz ohledně spádové nemocnice Na Bulovce
Více o programu

Vzdělávání
a podpora podnikání

 • Aktivní dialog s řediteli škol o modernizaci výuky
 • Vzdělávací kurzy pro občany pořádané městskou částí
 • Inkubátor pro podnikatelské nápady ze vztahem k MČ
Více o programu

Životní prostředí,
volný čas a územní rozvoj

 • Revitalizace zanedbané veřejné zeleně a údržba té stávající
 • Boj proti nekoncepční výstavbě projektu Černý Most V
 • Revitalizace návrší Horka (Čihadel)
Více o programu