Sociální program a zdravotnictví

Michal Prager Garant programového bodu

Praha 14 je městskou částí, na jejímž území žije mnoho různorodých skupin obyvatel a městská část tak musí čelit mnoha výzvám, aby se Čtrnáctka nestala sociálně vyloučenou lokalitou a všem se tu žilo dobře. Kromě soužití několika různých kultur se musíme umět postarat o seniory, mladé lidi, lidi s postižením a jejich pečující, lidi bez domova a další skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Piráti budou tyto výzvy řešit koncepčním a moderním způsobem.

Bydlení dostupné pro všechny

 • Zabráníme další privatizaci obecních bytů a použijeme bytový fond pro systém startovacího bydlení pro mladé rodiny, služební byty a systém prostupného bydlení.
 • Malometrážní byty pro seniory – menší byty bude primárně nabízet seniorům, aby nebyli nuceni vyhledávat pobytové sociální služby.
 • Zabráníme další zástavbě zelených ploch – zejména Černý Most je sídlištěm s největší hustotou zalidnění. Zabráníme další výstavbě, která by sídliště zatížila po všech směrech (zejm. dopravní infrastruktura, nedostupnost zdravotních a sociálních služeb).
 • Služební byty i pro pečovatele a osobní asistenty – nabídneme služební byty i těmto profesím, abychom zajistili služby na naší městské části, které jsou personálně nedostatečně zajištěné.

Praha 14 pečující

 • Podpora terénních sociálních služeb – služby v přirozeném prostředí jsou pro nás prioritou.
 • Vytvoříme funkční model kombinace terénních a pobytových služeb tak, aby se pobytové služby uplatňovaly až v situaci, kdy už nelze jinak řešit zdravotní a sociální situaci občana.
 • Budeme odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru a institucích. Na Praze 14 je pouze jedna ZŠ plně bezbariérová. Na tomto nedostatku budeme pracovat, abychom byli schopni poskytovat skutečně inkluzivní vzdělávání.
 • Terénní programy pro nejen mladé – budeme podporovat terénní programy, nízkoprahové kluby a vznik nových komunitních aktivit pro děti a mládež, dospívající, pečující, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.
 • Pomoc lidem bez domova – navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a zasadíme se o vytvoření denního stacionáře pro lidi bez domova.
 • Podpora sociálního podnikání – budeme podporovat podnikatele hlásící se k principům sociálního podnikání. Aktivně podpoříme start-upy např. formou zvýhodněných pronájmů nebytových prostor apod.
 • Zajistíme financování potřebných sociálních služeb i po konci evropských fondů v roce 2022.

Zdravotní péče na Praze 14

 • Budeme z pozice MČ tlačit na vyřešení všech kauz kolem naší spádové nemocnice Na Bulovce.
 • Budeme aktivně řešit nedostatek obvodních lékařů a některých lékařských specializací na Praze 14.
Zpět na seznam programových bodů