Kultura

Vojtěch Tomášek Garant programového bodu
  • Podporujeme komunitní a participativní kulturu na občanském a sousedském principu – Budeme pokračovat v dotačních programech místní agendy 21
  • I nadále budeme podporovat projekty, jednorázové akce a další aktivity prohlubující vztahy mezi občany k městské části, její historii, krajině apod. V rámci těchto programů budeme usilovat o podporu dlouhodobějších a kreativních projektů, které kromě komunitního potenciálu povedou občany k dlouhodobější participaci a angažovanosti (propojení umění s krajinou, tvůrčí zpracování sociálních a ekologických a politických problémů, edukativně-kreativní programy pro děti a mládež apod.)
  • Zvýšíme minimální částku, o kterou lze žádat z 50 000 na 100 000
  • Budeme usilovat o zvýšení procentuálního podílu dotací na kulturu ze současných cca 20% na alespoň 25%, tak aby podíl všech tří složek (Kultura/sport/ekologie) byl nastaven férově na třetinu.
  • Umožníme podávat komplexní projekty přes hranice definovaných oblastí kultury, sportu a ekologie
  • Oddělíme rozpočtové kapitoly podpory jednorázových komunitních akcí od dlouhodobějších projektů a pokud možno budeme hledat pro tyto akce jiné prostředky z jiných zdrojů nebo aktivně pomáhat s propagací a sháněním sponzorů.
  • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a odbornou veřejností budeme usilovat o to, aby na Praze 14 působily či přímo sídlily kulturní organizace s přesahem městské části (např. galerie, divadlo, hudební klub), které obohatí kulturní život Prahy 14 a propojí se zbytkem Prahy.
  • Budeme podporovat organizaci Praha 14 kulturní
  • Podpoříme propagaci prostoru historické části Hloubětína (koncentrace většiny kulturních památek na Praze 14)
  • Podporujeme projekt komunitního centra a rekonstrukce blízkého památkově chráněného Křižovnického dvora
Zpět na seznam programových bodů