Bc. Michal Prager, MBA

Bc. Michal Prager, MBA

radní MČ člen Pirátské strany uvolněný radní MČ Praha 14 michal.prager@pirati.cz

Michal Prager je od dubna 2018 členem Pirátské strany a aktivním zakladatelem místního sdružení na Praze 14. Pochází z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a od roku 1987 žije v Praze přechodně a od roku 2000 trvale.

Vystudoval Metropolitní univerzitu Praha - obor veřejná správa a Central Europe Management Institut - obor Management obchodu (titul MBA).

Pracoval jako sociální pracovník v organizaci Asistence, o.p.s., kde byl v roce 2008 spoluautorem Výzvy za MHD přístupnou, kterou podpořila 10500 signatářů. Pomohl prosadit vznik pracovní skupiny pro Prahu bezbariérovou a otevřenou na Magistrátu hl. m. Prahy, kterou i 3 roky řídil. V roce 2009 založil organizaci Pestrá, o.p.s., kterou od roku 2014 i řídí. Od roku 2010 je členem Komise MČ Praha 14 pro sociální věci a zdravotnictví a od roku 2014 jí předsedá. V roce 2014 byl zvolen za Zelené s podporou Pirátů do Zastupitelstva MČ Praha 14.

Během práce pro Magistrát hl. m. Prahy se účastnil několika mezinárodních projektů na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. V roce 2017 byl zvolen mezi 100 nejlepších inovátorů Střední Evropy do sítě New Europe 100. Byl členem pracovních skupin věnujících se deinstitucionalizaci ústavů sociální péče. Je občanským aktivistou za práva lidí s postižením.

Ve volném čase se věnuje vyprávění příběhů ve spolku Storytelling. Založil v Praze sportovní klub EWH - Electric Wheelchair Hockey a v roce 2005 se účastnil Mistrovství Evropy.

Zpět na seznam kandidátů