Doprava

Petr Hukal Garant programového bodu

Rozvoj MHD - Železnice jako alternativa k autům

 • Aktivně se zasadíme o zbudování železničních zastávek Rajská Zahrada, Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť, které zlepší dopravní spojení občanů Prahy 14
 • S rozvojem oblasti Hutí prověříme možnost vzniku nové železniční zastávky v její východní části. Nové železniční linky nabídnou spojení rychlá nová spojení do širšího centra města.
 • Zasadíme se o vznik tramvajová trati Lehovec – OC Černý Most. Ta přinese rychlý a ekologický způsob dopravy nejen v rámci čtrnáctky, ale i dále do centra.
 • Prověříme možnosti vzniku nových midibusových linek s cílem zlepšit dopravní obslužnost odlehlejších částí.
 • Budeme průběžně sledovat úroveň vozového parku autobusů MHD s cílem posílit bezbariérovost, snížení hluku a emisi pro naše občany.
 • Budeme iniciovat možnost preference MHD na linkách obsluhujících naši městskou část.

Parkování

 • Zavedeme zóny placeného stání, a to zejména v blízkosti stanic metra. Není možné už dále čekat. Je nutné vrátit ulice zahlcené mimopražskými auty zpátky občanům Čtrnáctky.
 • Ve zbytku městské části provedeme pasport stávajících parkovacích míst a zřetelně je vyznačíme.
 • Úpravou organizace dopravy zajistíme nová parkovací místa zejména v oblasti Hloubětína a Černého Mostu.
 • Podporujeme dostavbu parkovacího domu P+R na Černém Mostě a lokálního P+R u Kyjského nádraží, i když jsme si vědomi, že dlouhodobým řešením je budování těchto parkovišť u železničních zastávek především ve středočeském kraji.
 • Budeme podporovat lepší využití podzemních garáží na Černém Mostě.
 • Vozidla na stlačený zemní plyn (CNG), která jsou šetrnější k životnímu prostředí, patří i do podzemních garáží. Podpoříme iniciativu, která zruší tento nesmyslný zákaz.

Silnice jako příležitost pro kvalitní život

 • Našim cílem je maximálně snižovat negativní dopady dopravy na život obyvatel.
 • Podporujeme vytváření zón 30 km/h v obydlených oblastech a návrat přednosti zprava. To pomůže vytvořit i nová parkovací místa.
 • V rámci boje s vizuálním smogem odstraníme nadbytečné dopravní značení a tam kde je to možné jej umístíme ve zmenšené velikosti. Zasadíme se o eliminaci reklamních zařízení ve veřejném prostoru.
 • Budeme prosazovat opatření vedoucí k eliminaci tranzitní dopravy v obydlených oblastech.
 • Budeme usilovat o převedení méně významných komunikací do správy MČ spolu s finančními kompenzacemi od Magistrátu. Správa komunikace, musí být co nejblíže občanům.
 • Iniciujeme rekonstrukce stávajících komunikací. V rámci projektové přípravy zohledníme moderní trendy v tvorbě uličního prostoru včetně eliminace dopadů na životní prostředí a zohledníme připomínky občanů. Maximálně využijeme zdrojů financování mimo rozpočet MČ.
 • Ve spolupráci s Velkou Prahou se zasadíme o transformaci Chlumecké ulice na městskou třídu s úrovňovými vazbami do okolního území a potlačíme tak bariéru, kterou v území tvoří. Dálniční alternativu již máme a je jí ulice Novopacká.
 • Podpoříme urychlenou dostavbu Ocelkovy ulice (úsek Budovatelská – Skorkovská), která odlehčí dopravě v oblasti Kyjí – Hutí.
 • Urychlíme dobudování Městského (vnitřního) okruhu a nutných návazných komunikací, které pomohou odlehčit našim obydleným ulicím.
 • Podpoříme řešení Pražského okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů, termínu realizace atd. Cílem je vyvést tranzitní, zejména nákladní dopravu z Prahy.

Cyklisté a chodci náš respektovaný partner

 • Prosadíme dobudování všech etap Severovýchodní cyklomagistrály které umožní bezpečné a rychlé spojení do ostatních městských částí beze strachu, že se střetnou s auty.
 • Stabilizujeme a rozvineme rekreační stezku podél Rokytky mezi ulicemi Morušová a Čelakovická.
 • Zbudujeme nové propojení mezi ulicí Broumarskou a Hodějovskou jako nový přístup do oblasti Čihadel a parku Pilská.
 • Dořešíme bezpečné převedení chodců přes Broumarskou ulici v blízkosti kyjského nádraží.
 • Urychlíme rozvoj cyklostojanů či bezpečných cyklistických boxů u škol, úřadů, obchodů, pošt, stanic metra a vlakových zastávek.
 • Odstraňování bariér ve veřejném prostoru je naše priorita. Totéž platí o údržbě chodníků a pěšin které musí být vždy bezpečně schůdné.
Zpět na seznam programových bodů