Bezpečnost

Jaroslav Verner Garant programového bodu
 • Podpoříme inovativní přístupy k prevenci kriminality a patologických jevů
 • Využívání výpočetní techniky k predikci a analýzám patologických jevů vyskytujících se na území městské části
 • Zajistíme strážníky dohlížející na bezpečnost přechodů u škol
 • Zasadíme se za intenzivní hlídkování v problémových lokalitách
 • Prevence místo perzekuce – strážníci musí být vidět
 • Posílíme noční hlídky v oblastech s větším počtem vloupání
 • Budeme pořádat kurzy sebeobrany pořádané městskou částí pro ohrožené skupiny (ženy, senioři a děti)
 • Rozšíříme prevenci užívání návykových látek mladistvými ve spolupráci se školami, podpoříme hlídkování ve vytipovaných lokalitách se zvýšeným výskytem těchto patologických jevů
 • Ve spolupráci s Městskou Policií podpoříme vznik pracovní skupiny zaměřené na eliminaci vandalismu a jeho dopadů na život obyvatel.
 • Zřídíme nová pikniková místa, kde bude možné si beztrestně vypít láhev vína, aniž budou obtěžování hlukem místní obyvatelé
 • Vyřešíme problematickou situaci v okolí kasina v Hloubětíně
 • Povedeme aktivní dialog s Městskou Policií o zvýšení stavu strážníků
Zpět na seznam programových bodů