Životní prostředí, volný čas a územní rozvoj

Jaroslav Verner Garant programového bodu
 • Revitalizace zanedbané veřejné zeleně a údržba té stávající
 • Zpřístupnění přírodní krásy Prahy 14 kvalitní cestní sítí
 • Kultivace protihlukových stěn jejich osázením vhodnou zelení
 • Vytvoření nových parků na území městské části Praha 14, viz například „cirkusový plac“ mezi Bryksovou a Kučerovou
 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy pokračovat v přípravě volnočasového parku při ulici Objízdná a doplnění cestní sítě do izolační zeleně Českobrodská v blízkosti Jiráskovy čtvrti.
 • Vyjednání revitalizace návrší Horka (Čihadel), tak aby celý projekt dával smysl a byl realizován v blízké budoucnosti
 • Zatravnění tramvajové trati v ulici Poděbradská
 • Vytvoření psí louky v oblasti ČM
 • Zahuštění sítě výdejních míst na sáčky na psí exkrementy a taktéž i malých odpadkových košů, aby je bylo kam vyhodit
 • Vytvoření projektu bezplatného svozu biologicky rozložitelného odpadu
 • Podpora zapojení základních škol do projektu Ekoškola
 • Zlepšení odpadového hospodářství – navržení lepšího umístění a častějšího svozu komunálního odpadu
 • Častější přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
 • Dokončení revitalizace dětských hřišť a jejich údržba
 • Vytvoření jednoho dětského hřiště, jež by disponovalo nadstandardní výbavou
 • Zvýšení finanční podpory sportovním klubům provozující činnost na Praze 14
 • Výstavba multifunkční haly, která by během dopoledne mohla být využívána základními školami a odpoledne by byla pronajímána sportovním oddílům
 • Vytvoření projektu k podpoře sportu mezi občany Prahy 14
 • Participace v rámci projektu smart cities – bio lampy
 • Vypracování projektu vytvoření smysluplné přírodní kompostárny
 • Řešení problému s chybějícím územím pro občanskou vybavenost na Hutích
 • Boj proti nekoncepční výstavbě projektu Černý Most V, který vychází z 15 let starých reálií
Zpět na seznam programových bodů