Vzdělávání a podpora podnikání

Vojtěch Tomášek Garant programového bodu
  • Povedeme aktivní dialog s řediteli místních základních a mateřských škol o problémech na školách
  • Finančně podpoříme školy a jimi realizované rozvojové projekty
  • Zatraktivníme a inovujeme výuku formou zvaných přednášek ohledně aktuálních témat, techniky, či jiných oblastí pořádaných městskou částí na místních základních školách
  • Zasadíme se, aby školy šly s dobou, využívaly moderní technologie a komunikovaly elektronicky
  • Zpopularizujeme projekt Studentského zastupitelstva na Praze 14 za účelem seznámit mládež s fungováním komunální politiky
  • Zavedeme vzdělávací kurzy pořádané městskou částí, například Kurz pro začínající podnikatele (podpoření mladých podnikatelů z Prahy 14, pomoc jim s úvodní byrokracií), Kurz počítačové gramotnosti pro seniory a podobně
  • Zřídíme Inkubátor pro podnikatelské nápady vázaných na Prahu 14 (poskytování teoretického zázemí, zpětná vazba k projektům, pomoc se zajištěním financování či propagací)
  • Získáme investory pro projekty s prospěšným významem pro občany městské části
  • Vytvoříme platformy pro pravidelný dialog zástupců Prahy 14 a lokálních podnikatelů
Zpět na seznam programových bodů