Jaroslav Verner

Jaroslav Verner

předseda klubu zastupitelů člen Pirátské strany předseda komise RMČ, student verner@pirati14.cz

Jaroslav Verner je příznivcem Pirátů a angažuje se především v nově vznikajícím sdružení na Praze 14.Jaroslav se narodil v Praze a celý svůj život bydlí právě na Černém Mostě.

V současné době studuje na všeobecném osmiletém Malostranském gymnáziu. Na svém gymnáziu je členem studentské rady, kterou přibližně 3 roky vedl a nyní působí ve funkci studentského ombudsmana, který má z úkol vyjednávat s vedením školy a zástupci zřizovatele o požadavcích a návrzích studentů. Dále se chystá kandidovat jako zástupce studentů do školské rady. Další oblastí, ve které se Jaroslav angažuje je životní prostředí. Na své základní škole pomáhal při dvojnásobné obhajobě titulu „ekoškola“ a nyní se snaží i své gymnázium do tohoto programu zapojit. Jaroslav dále působí na akcích organizace Mladí demokraté, a to jako účastník, ale také i jako pořadatel. Dalšími spolky, ve kterých se Jaroslav participuje jsou Česká středoškolská unie a Středoškolský sněm Hlavního města Prahy. Témata, jimiž se Jaroslav zabývá, jsou školství, životní prostředí, sport a doprava. Ve volném čase se především věnuje florbalu, ve kterém již získal dvě medaile z MČR a též i své zálibě v letectví.

Zpět na seznam kandidátů